Državna podrška izvozu u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Momčilo Vasiljević, Mr Ljubica Laušević i Sanja Radovanović dana 9.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Drajić Darka iz Valjeva na temu: “Državna podrška izvozu u Srbiji”

 

                                                            

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.04.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Drajić Darko iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 453/1
Datum: 09.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор