Značaj grinfild investicija za privredni razvoj Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević, Mr Dragoljub Sudžuk, dana 9.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petrović Ane iz Valjeva na temu: “Značaj grinfild investicija za privredni razvoj Srbije”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 13.04.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Ana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 486/1
Datum: 09.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор