Faktori koji pogoduju širenju kompjuterskog kriminala u informacionim tehnologijama

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Ljiljana Jovašević, Mr Andrija Tošić, Đorđe Petrović, dana 10.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milinković Sanje iz Lazarevca na temu: “Faktori koji pogoduju širenju kompjuterskog kriminala u informacionim tehnologijama”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.04.2010. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Milinković Sanja iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 508/1
Datum: 10.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор