Obaveštenje u vezi uplate školarine za samofinansirajuće studente

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
у вези уплате школарине за самофинансирајуће студенте
 
 
 
            Студенти који су преузели обавезу да у школској 2009/10. години школарину плаћају у две рате, а обавезу уплате нису извршили у роковима и износима утврђеним уговором о студирању, у наредном периоду не могу:
 
  1. Извршити оверу зимског/јесењег блока; полагати испите; извршити упис летњег/пролећног блока;
  2. Поднети захтев за исписивање из Школе;
  3. Уписати наредну 2010/11. годину;
  4. Подносити захтев за мировање права и обавеза студената у школској 2009/10. години док не измире све доспеле, а неуплаћене рате школарине.
 
            Студент који жели да се испише из Школе дужан је да до дана исписа изврши уплату свих доспелих, а неуплаћених рата школарине.
 
            Студенти су дужни да студентској служби, за досије студента, одмах по извршеној уплати рате, доставе доказ о уплати ради евиденције уплата школарине и остваривања права студента (полагање испита, упис и овера блока, упис наредне школске године, мировање права и обавеза и других права студента).
 
 
 

Оставите одговор