Predavanje i radionica direktora Narodnog muzeja Valjevo

U petak, 16.04. mr Vladimir Krivoševej, direktor Narodnog muzeja u Valjevu, održao je dvočasovno predavanje studentima treće godine koji slušaju predmet Marketing usluga.

Tema predavanja bila je ”Marketing, neprofitnog sektora – studija slučaja Valjevskog muzeja”. Predavač je upoznao studente sa do sada realizovanim marketinškim (ali i drugim) poslovima koji su doveli do preporoda muzeja i povećanja posete sa 4000 na 24500 posetilaca godišnje, u roku od četiri godine. Posle predavanja, u okviru radionice usledila je diskusija i napravljen dogovor o doprinosu studenata realizaciji još neostvarenih ciljeva. Timovi studenata realizovaće poslove iz  oblasti targetiranja novih ciljnih grupa i promocije Muzeja. Imajući u vidu zajednički interes obe institucije dogovoren je nastavak saradnje u budućem periodu.
 
VIPOS-Krivosejev

Оставите одговор