Implementacija Bazal II standarda u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Momčilo Vasiljević, Mr Ljubica Laušević, Sanja Radovanović dana 20.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vujić Gordane iz Mionice na temu: “Implementacija Bazal II standarda u Srbiji”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.04.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vujić Gordana iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 509/1
Datum: 20.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор