Značaj uslužnog susreta za kvalitet usluga

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoljub Sudžuk, Mr Biljana Rabasović dana 20.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Cvetković Vesne iz Uba na temu: “Značaj uslužnog susreta za kvalitet usluga”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.04.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Cvetković Vesna iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 494/1
Datum: 20.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор