Elektronski čekovi

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović, Mr Ljubica Laušević, dana 22.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Dragane iz Valjeva na temu: “Elektronski čekovi”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.04.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Dragana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 466/1
Datum: 22.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор