Istraživanje međunarodnog marketing okruženja

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Slobodan Anđelković, Dr Mlađen Vićentić, Mr Dragoljub Sudžuk, dana 23.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tadić Vesne iz Bajine Bašte na temu: “Istraživanje međunarodnog marketing okruženja”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.04.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tadić Vesna iz Bajine Bašte je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 480/1
Datum: 23.04.2010.
Valjevo

Оставите одговор