Internet marketing na osnovu dozvole

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Mlađen Vićentić, Mr Branko Gledović, Mr Biljana Rabasović, dana 7.5.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ilić Zlate iz Valjeva na temu: “Internet marketing na osnovu dozvole”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.05.2010. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ilić Zlata iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 440/1
Datum: 07.05.2010.
Valjevo

Оставите одговор