Platnobilansne neravnoteže u Srbiji i zemljama u tranziciji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Momčilo Vasiljević, Mr Ljubica Laušević, Sanja Radovanović, dana 10.5.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Novaković Ivane iz Čajetine na temu: “Platnobilansne neravnoteže u Srbiji i zemljama u tranziciji”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.05.2010. godine sa početkom u 17:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Novaković Ivana iz Čajetine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 525/1
Datum: 10.05.2010.
Valjevo

Оставите одговор