Finansijsko izveštavanje u preduzeću “Sani komerc”

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Momčilo Vasiljević, Mr Jelica Božanić, Marina Janković, dana 11.5.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tanasić Ognjena iz Lajkovca na temu: “Finansijsko izveštavanje u preduzeću “Sani komerc”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.05.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tanasić Ognjen iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 416/1
Datum: 11.05.2010.
Valjevo

Оставите одговор