Model B2C e-trgovine

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović, Mr Ljiljana Jovašević, dana 12.5.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovićević Vesne iz Nikšića na temu: “Model B2C e-trgovine”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.05.2010. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovićević Vesna iz Nikšića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 515/1
Datum: 12.05.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор