Komparacija merdžera, akvizicija i grinfilda kao strat. alternativa kod stranog dir. investiranja

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević, Mr Dragoljub Sudžuk, dana 26.5.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vujić Vuka iz Beograda na temu: “Komparacija merdžera, akvizicija i grinfilda kao strategijskih alternativa kod stranog direktnog investiranja”


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01.06.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vujić Vuk iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 527/1
Datum: 26.05.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор