Savremeni načini plaćanja

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Branko Gledović, Dr Đorđe Pavlović, Aleksandar Pantelić, dana 2.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Maksimović Milana iz Valjeva na temu: “Savremeni načini plaćanja”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.06.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Maksimović Milan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 531/1
Datum: 02.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор