Biznis plan preduzeća “AS print” d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Đorđe Pavlović, Mr Snežana Rakić, Mr Dragoslava Sredojević, dana 4.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Stevanović Jelene iz Valjeva na temu: “Biznis plan preduzeća “AS print” d.o.o. Šabac”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.06.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stevanović Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 510/1
Datum: 04.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор