Primena biometrijskih sistema identifikacije u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Ljiljana Jovašević, Mr Branko Gledović, Mr Andrija Tošić, dana 7.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gojić Petra iz Smedereva na temu: “Primena biometrijskih sistema identifikacije u elektronskom poslovanju”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.06.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gojić Petar iz Smedereva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 495/1
Datum: 07.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор