Marketing strategije ulaska i nastupa “Gorenja” na tržištu Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Slobodan Anđelković, Dr Mlađen Vićentić, Mr Dragoljub Sudžuk, dana 11.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vasić Miloša iz Valjeva na temu: “Marketing strategije ulaska i nastupa “Gorenja” na tržištu Srbije”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.06.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vasić Miloš iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 504/1
Datum: 11.06.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор