Politika nabavke u kompaniji “Delta Group” Beograd

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Dragoljub Sudžuk, Dr Mlađen Vićentić, Mr Biljana Rabasović, dana 11.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mršević Bojane iz Priboja na temu: “Politika nabavke u kompaniji “Delta Group” Beograd”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.06.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mršević Bojana iz Priboja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 523/1
Datum: 11.06.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор