Maksimović Miroslav

 

Miroslav Maksimović

Kabinet: 32
Lokal: 122
e-mail: miroslav.maksimovic@vipos.edu.rs

Miroslav Maksimović,  rođen je 25.11.1966. godine u Ljuboviji. Na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer Organizaciono-kibernetski, diplomirao je 1991. godine. U Školi je angažovan od 2004. godine. Ima zvanje saradnika praktičara za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi. Zaposlen je na radnom mestu vodećeg stručnog saradnika za poslovne aplikacije u J.P. EPS, Tehnički centar Kraljevo, Služba za informacione tehnologije.

 

Оставите одговор