Analiza medija kao sredstva privredne propagande

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Dr Slobodan Anđelković, Dr Mlađen Vićentić, Mr Dragoljub Sudžuk, dana 18.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milovanović Milovana iz Uba na temu: “Analiza medija kao sredstva privredne propagande”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.06.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milovanović Milovan iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 454/1
Datum: 18.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор