Sistem menadžment kvaliteta u preduzeću MPAD „Vapek“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Veronika Jerinić, Mr Branko Matić, Mr Biljana Rabasović, dana 18.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Marković Milene iz Valjeva na temu: “Sistem menadžment kvaliteta u preduzeću MPAD „Vapek“ Valjevo”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.06.2010. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marković Milena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 137/1
Datum: 18.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор