Primena MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema u preduzeću „Granit-peščar“ a. d. Ljig

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Jelica Božanić, Mr Momčilo Vasiljević, Nenad Mihailović, dana 25.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pavlović Jovane iz Ljiga na temu: “Primena MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema u preduzeću „Granit-peščar“ a. d. Ljig”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01.07.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pavlović Jovana iz Ljiga je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 503/1
Datum: 25.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор