Deficit platnog bilansa i načini prevazilaženja

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Dragoslava Sredojević, Mr Ljubica Laušević, Sanja Radovanović, dana 28.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petrović Slavice iz Osečine na temu: “Deficit platnog bilansa i načini prevazilaženja”
 


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01.07.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Slavica iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 511/1
Datum: 28.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор