Računovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme u pred. „Mond-komerc“ d.o.o. Valje

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: Mr Jelica Božanić, Mr Momčilo Vasiljević, Nenad Mihailović, dana 28.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vujić Vesne iz Valjeva na temu: “Računovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme u preduzeću „Mond-komerc“ d.o.o. Valjevo”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01.07.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vujić Vesna iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 222/1
Datum: 28.06.2010.
Valjevo

Оставите одговор