Elektronska trgovina u međunarodnom poslovanju i njena perspektiva

Na osnovu člana 19. stav 2 Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: dr Đorđe Pavlović, mr Dragoslava Sredojević, mr Branko Gledović, dana 29.6.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Đorđić Branimira iz Valjeva na temu: “Elektronska trgovina u međunarodnom poslovanju i njena perspektiva”

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.07.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đorđić Branimir iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Broj: 540/1
Datum: 29.06.2010.
 

Оставите одговор