Osiguranje poljoprivrede

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: mr Ljubica Laušević, dr Živka Đurić, Svetlana Tomić, dana 1.7.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Zečević Jovane iz Valjeva na temu: “Osiguranje poljoprivrede”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.07.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Zečević Jovana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 459/1
Datum: 01.07.2010.
Valjevo

Оставите одговор