Seminar Beogradske berze na VIPOS-u

Saradnja između Beogradske berze, Visoke poslovne škole strukovih studija i Regionalne privredne komore Valjevo, rezultirala je organizacijom prvog  u nizu dogovorenih seminara pod nazivom „Korporativno upravljanje“.

Seminar je održan u sredu 30. juna, u prostorijama VIPOS-a, a prisustvovalo je preko 30 polaznika najrazličitijih zanimanja, preduzetnika i predstavnika privrednih društava. Predstavnici Berze su na veoma popularan i zanimljiv način upoznali polaznike sa osnovnim principima i preporukama dobrog korporativnog upravljanja i načinima njihove efikasne implementacije u praksi privrednih društava.
Seminar Beogradske berze na VIPOS-u
„Istovremeno, cilj predavanja jeste da privrednici sagledaju praktične efekte dobrog korporativnog upravljanja na unapredjenju odnosa izmedju vlasničke i upravljačke strukture društava i bolje pozicioniranje privrednih subjekata u  investicionom okruženju. Suština dobrog korporativnog upravljanja leži u savesnom i dobronamernom poslovanju zasnovanom na integritetu i objektivnosti koje donosi dugoročne koristi ne samo vlasnicima i menadžerima, već i zaposlenima, kreditorima, dobavljačima, klijentima, kao i celom društvu“, kažu predavači Beogradske berze koji su održali predavanje na VIPOS-u Lidija Šeškar i Natalija Nedeljković.
Seminar Beogradske berze na VIPOS-u
Imajući u vidu najavu izlaska NIS-a na Berzu početkom septembra, sledeći seminar baviće se pitanjima koja se odnose na besplatne akcije, način i proceduru trgovanja preko berze, metodama trgovanja i ostalim pitanjima vezana za berzansko trgovanje. „S obzirom da će od septembra svi gradjani, preko brokera ili ovlašćenog zastupnika, moći da trguju akcijama NIS-a na Berzi, smatramo da će taj seminar biti koristan, kako bi se upoznali uopšte sa trgovinom akcijama, ali i da li će tada biti pravi trenutak za prodaju akcija NIS-a. Termin održavanja seminara biće utvrđen u drugoj polovini avgusta, a svi zainteresovani za pohadjanje seminara mogu se informisati preko sajta VIPOS-a ili Regionalne privredne komore“, kaže predavač VIPOS-a i jedan od domaćina predstavnicima Beogradske berze Nenad Mihailović.

Po njegovim rečima, u narednom periodu kurs „Korporativno upravljanje“ će u organizaciji Regionalne privredne komore biti održan i privrednicima u Šapcu. „Do kraja godine, svakako, planiramo još nekoliko seminara predavača Beogradske berze, u zavisnosti od njihovog programa i predloga Regionalne privredne komore na osnovu potreba i zahteva privrednika Valjeva i regiona“, napominje Mihailović.
 

Оставите одговор