Upis primljenih kandidata

 • Privremena rang-lista -  05.07.2010.
 • Konačna rang-lista – 8.07.2010.
 • Upis primljenih kandidata– 9.,12. i 13. jula ISKLjUČIVO PROZIVKOM prema objavljenom rasporedu

Kandidati koji steknu pravo na upis u Školu podnose:

- originalna dokumenta: diplomu i sva četiri (tri) svedočanstva,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dva obrasca ŠV-20,
- indeks,
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

- naknadu za osiguranje u iznosu od 1.500,00 dinara
- naknada za indeks i obrasce ŠV-20 (Kupuju se u školi).

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang-liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u Školi podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na Konkurs.

 

У П И С

Место на Коначној ранг листи и број укупно постигнутих поена одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија и у ком статусу финансирања. У случају када кандидати имају исти број поена, предност има кандидат који је стекао више поена на пријемном испиту. Упис ће се вршити искључиво прозивком кандидата према редоследу на Коначној ранг листи како би се омогућило да кандидати са бољим резултатима имају предност при избору студијског програма и статуса финансирања. Заказују се посебни термини за групе студената, почев од кандидата са највећим бројем поена, односно почев од врха Коначне ранг листе.

УПИС КАНДИДАТА НА БУЏЕТСКА МЕСТА

9. 07. 2010. године  Школа ће вршити упис кандидата на буџетска места искључиво прозивком  по следећем распореду:

 • у 9:00  часова кандидати од 1-ог  до  60-ог места
 • у 12:00 часова кандидати од 61-ог  до  120-ог места

Недолазак кандидата у тачно предвиђено време, повлачи губљење права првенства у избору студијског програма и статуса финансирања.

У 14 часова извршиће се прозивка кандидата који се нису појавили у за њих предвиђеном термину, а након тога, ако остане слободних места, Школа ће уписати, до попуне броја буџетских студената, кандидате према редоследу на Коначној ранг-листи (померање црте-по досадашњем искуству највише до 5 места)
 

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ

12.07.2010. године Школа ће вршити упис кандидата који плаћају школарину искључиво прозивком (имају право првенства у избору студијског програма) по следећем распореду:

 • у 9:00 часова кандидати од 121-ог  до 140-ог места
 • у 11:00 часова кандидати од 141-ог до 160-ог места
 • у 13:00 часова кандидати од 161-ог до  180-ог места
 • у 15:00 часова кандидати од 181-ог до  200-ог места

13. 07. 2009. године Школа ће вршити упис кандидата који плаћају школарину искључиво прозивком (имају право првенства у избору студијског програма) по следећем распореду:

 • у 9:00 часова кандидати од 201-ог  до 220-ог места
 • у 10:00 часова кандидати од 221-ог до 240-ог места
 • у 11:00 часова кандидати од 241-ог до  260-ог места
 • у 12:00 часова кандидати од 261-ог до  290-ог места и свих осталих кандидата који су пропустили своје термине за упис ( искључиво у статусу самофинансирајућих студената).

Комисија за упис

Оставите одговор