Struktura centralnih banaka i sistem federalnih rezervi

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: mr Dragoslava Sredojević, mr Ljubica Laušević, Sanja Radovanović, dana 9.7.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kojić Aleksandra iz Ljubovije na temu: “Struktura centralnih banaka i sistem federalnih rezervi”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.07.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Kojić Aleksandar iz Ljubovije je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 526/1
Datum: 09.07.2010.
Valjevo

Оставите одговор