Razvoj internet bankarstva u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: dr Đorđe Pavlović, mr Branko Gledović, mr Ljubica Laušević, dana 12.7.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Raković Jelene iz Valjeva na temu: “Razvoj internet bankarstva u Srbiji”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.07.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Raković Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 516/1
Datum: 12.07.2010.
Valjevo

Оставите одговор