Obaveštenje za studente koji studiraju po Zakonu o višoj školi

                Студенти двогодишњих и трогодишњих студија уписани на вишу школу до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу завршити студије по започетом Наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2013/14. године.
 
 
               
Напомена: Дана 1. јула 2010. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању («Службени гласник РС», број 44/2010) којим је у члану 123. продужен рок за завршетак студија по ранијим прописима.
 
 
 
У Ваљеву, 6. септембра 2010. године                                            Секретаријат Школе
 
 
 

Оставите одговор