Investiciono bankarstvo u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Aleksandar Živković, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Sanja Radovanović, dana 14.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Trifković Sandre iz Priboja na temu: “Investiciono bankarstvo u Srbiji”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.09.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Trifković Sandra iz Priboja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 547/1
Datum: 14.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор