Državna intervencija u funkciji efikasnosti

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. Nenad Mihailović, dana 16.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Savić Danijela iz Osečine na temu: “Državna intervencija u funkciji efikasnosti”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.09.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Savić Danijel iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 513/1
Datum: 16.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор