Institucionalni investitori

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 17.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vukmirović Milana iz Lazarevca na temu: “Institucionalni investitori”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.09.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vukmirović Milan iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 543/1
Datum: 17.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор