Mogućnost korišćenja finansijskog lizinga u trgovinskoj delatnosti

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. Nenad Mihailović, dana 22.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pavlović Milana iz Valjeva na temu: “Mogućnost korišćenja finansijskog lizinga u trgovinskoj delatnosti”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.10.2010. godine sa početkom u 14:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pavlović Milan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 537/1
Datum: 22.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор