Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasičan biznis

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Andrija Tošić, dana 22.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Marković Nikole iz Valjeva na temu: “Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasičan biznis”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.09.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marković Nikola iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 539/1
Datum: 22.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор