Organizacija skladišnog poslovanja konkretnog preduzeća

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 24.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Petronijević Jasmine iz Lajkovca na temu: “Organizacija skladišnog poslovanja konkretnog preduzeća”

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.09.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petronijević Jasmina iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор