Primena računovodstvenog informacionog sistema kod evidencija osnovnih sredstava u preduzeću „Va

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 30.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Tomić Ane iz Valjeva na temu: “Primena računovodstvenog informacionog sistema kod evidencija osnovnih sredstava u preduzeću „Valy“ d.o.o.”

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 07.10.2010. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tomić Ana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs
 

Оставите одговор