Privlačenje, praćenje i zadržavanje kupaca za potrebe elektronske trgovine

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoljub Sudžuk, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Gledović, dana 30.9.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Arsenijević Milovana iz Valjeva na temu: “Privlačenje, praćenje i zadržavanje kupaca za potrebe elektronske trgovine

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.10.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Arsenijević Milovan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 575/1
Datum: 30.09.2010.
Valjevo

Оставите одговор