Franšizing

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. mr Dragoljub Sudžuk, dana 5.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Negić Dušana iz Požege na temu: “Franšizing

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.10.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Negić Dušan iz Požege je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 496/1
Datum: 05.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор