Sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa PB1 u preduzeću “Zvezda-Helios”

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. mr Miloje Ranković i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 13.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Janković Smiljane iz Ljiga na temu: “Sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa PB1 u preduzeću “Zvezda-Helios”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.10.2010. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Janković Smiljana iz Ljiga je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 576/1
Datum: 13.10.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор