Savremeni koncepti oglašavanja putem banera

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. mr Branko Gledović i 3/. Đorđe Petrović, dana 13.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Panić Mirjane iz Uba na temu: “Savremeni koncepti oglašavanja putem banera

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.10.2010. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Panić Mirjana iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 535/1
Datum: 13.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор