Nadogradnja i održavanje čvrstih diskova personalnih računara

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 14.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vulićević Mirjane iz Lazarevca na temu: “Nadogradnja i održavanje čvrstih diskova personalnih računara

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.10.2010. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Vulićević Mirjana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 445/1
Datum: 14.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор