Međunarodna saradnja na bazi licence

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Dragoljub Sudžuk i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 16.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Marković Biljane iz Valjevo na temu: “Međunarodna saradnja na bazi licence

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.10.2010. godine sa početkom u 13:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marković Biljana iz Valjevo je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs
 

Оставите одговор