Reorganizacija preduzeća „INOS – BALKAN”

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 18.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Relić Gorana iz Valjeva na temu: “Reorganizacija preduzeća „INOS – BALKAN

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.10.2010. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Relić Goran iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 524/1
Datum: 18.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор