Osiguranje od autoodgovornosti

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljubica Laušević, 2/. dr Živka Đurić i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 20.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radojičić Gordane iz Lazarevca na temu: “Osiguranje od autoodgovornosti

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.10.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radojičić Gordana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 591/1
Datum: 20.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор