Modaliteti plaćanja

Studenti specijalističkih studija imaju mogućnost da izmire školarinu za školsku 2016/17. godinu na sledeći način:

  1. Uplatom celokupnog iznosa od 84.000,00 dinara na dan upisa.
  1. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate prilikom upisa, a druge rate u martu 2017. godine.
  2. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate na dan upisa, druge rate u martu 2017. godine, a treće rate u junu 2017. godine.
  1. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara u četiri rate i to: prve rate na dan upisa druge rate u februaru 2017. godine, treće rate u maju 2017. godine i četvrte rate u avgustu 2017. godine.
  1. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara u pet rata i to: prve rate na dan upisa druge rate u decembru 2016. godine, treće rate u februaru 2017. godine, četvrte rate u aprilu 2017. godine, pete rate u julu 2017. godine.
  1. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara na taj način tako što će student na dan upisa uplatiti 24.000,00 dinara i deponovati 12 čekova koji će biti realizovani u periodu od 30.11.2016.-30.10.2017. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan.
  1. Uplatom iznosa od 84.000,00 dinara u više rata, tako što će student na dan upisa uplatiti 24.000,00 dinara ili 34.000 dinara, a preostali iznos školarine uplatiće putem administrativne zabrane na zaradu studenta, roditelja… u 10 mesečnih rata. (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je nosilac AZ zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja).

 NAPOMENE:

  1. Za sve dodatne informacije obratiti se računovodstvu Škole na telefon 014/224-735, lokal 106 ili Svetlani Krstić 063/1121042.
  1. Ukoliko se studenti odluče za plaćanje školarine preko administrativne zabrane, NEOPHODNO je da dođu u računovodstvo Škole radi preuzimanja obrazaca odmah nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita. Na dan upisa NOSILAC AZ donosi popunjene i overene obrasce iz firme i zaključuje ugovor.
  1. Kandidati će uplate školarina vršiti u poslovnim bankama.

Оставите одговор