Posledice uvođenja digitalnog novca

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 21.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pijevac Desanke iz Priboja na temu: “Posledice uvođenja digitalnog novca

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.10.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pijevac Desanka iz Priboja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 607/1
Datum: 21.10.2010.
Valjevo

Оставите одговор