Upravljanje obrtnim sredstvima u kompaniji „Metalac“ a. d. Gornji Milanovac

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Vesna Marković, 2/. dr Miloš Kastratović i 3/. Nenad Mihailović, dana 22.10.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Negić Ivane iz Lajkovca na temu: “Upravljanje obrtnim sredstvima u kompaniji „Metalac“ a. d. Gornji Milanovac

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.10.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Negić Ivana iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs
 

Оставите одговор